//
Llegiu el post

General

Dia contra l’explotació sexual, víctimes invisibles

Avui és el dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de persones. Tot i que existeix una evolució en les polítiques publiques i les posicions de l’esquerra, cal recordar les víctimes invisibles de l’esclavatge del segle XXI, només amb consciencia social avançarem cap el rebuig social primer, i després cap la seva eradicació.

Els darrers anys hem viscut una evolució de les polítiques publiques contra l’explotació sexual i la prostitució, amb les conclusions del parlament espanyol posicionant-se contra la regulació de la prostitució com una feina i l’aprovació del primer pla Integral de lluita contra el tràfic d’essers humans amb finalitat d’explotació sexual (2009-2011) .

També existeix una evolució en les posicions de l’esquerra majoritària, als darrers congressos tant el PSC, com el PSOE, van recollir a les seves línees polítiques que “abolir l’explotació sexual ha de ser un objectiu irrenunciable de la nostra societat” i “aspiramos a una sociedad sin explotación sexual y nos comprometemos a trabajar para eliminar la prostitución”.

El PSC-Barcelona va presentar l’alternativa a l’ordenança municipal impulsada per la dreta a l’ajuntament, amb acord de CIU i PP, que posa l’accent en castigar a les prostitutes. La proposta del PSC Barcelona, opta por una mirada global amb el triple objectiu: lluitar contra les xarxes d’explotació, la protecció dels drets de les persones i la preservació de l’espai públic. Opta per la tolerància zero amb la demanda de serveis sexuals i amb els negocis relacionats amb l’explotació sexual, proposant sancionar als clients i no a les dones prostituïdes.

Però, encara queda camí per recórrer en una consciència social sobre les víctimes invisibles de l’esclavatge del segle XXI, l’explotació sexual. Reconeixer que la prostitució vol dir molt majoritàriament explotació i manca de drets humans ( recomano testimoni d’una ex-prosituta a la ponencia del congrés dels diputats). Només amb consciencia social avançarem cap el rebuig social primer i després cap la seva eradicació.

Resulta especialment encertat el manifest per el dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic del PSOE, ja que està centrat en la visibilització de les víctimes invisibles tant del tràfic, com de l’explotació sexual al món. (Llegir: Manifiesto por el día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas del PSOE. 2012).

A Mujeres en Red trobareu informació sobre l’origen del 23 de setembre com a dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de persones.

Entrades relacionades:  politiques progressistes per eradicar l´explotació sexual, Disminuir la Prostitución. Diario Burgos.

Debat

No comments yet.

Post a Comment

*

Lourdes a Twitter

Lourdes a Facebook

Videos

17/4/15 3:23pm

Instagram

Photos on flickr

Copyleft

Subscripció

Cada post al teu email

Entra email :